CSR

Frödinge – det småländska mejeriet som startade 1929 som idag har vuxit tack vare medarbetarna bakom rodret – dem engagerade, innovativa och stolta medarbetarna. Idag är Frödinge en del av Orkla. Fortfarande småländskt och oerhört stolt över de lokala Frödinge – men med fördelarna i att vara en del av en stor koncern, en stor fördel när det gäller CSR. Vi kan tillsammans göra bättre och smartare beslut – som påverkar dig och mig och framtiden.

Genom vårt moderbolag Orkla har vi skrivit på FN:s initiativ Global Compact, där vi förbinder oss att ta ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö samt motverka korruption. Vi har även förbundit oss till att prioritera 8 av de 17 målen i FN:s Sustainable Development Goals. Läs gärna mer om arbetet på www.orkla.se

Frödinge har valt ut att samarbeta med flertalet organisationer i CSR arbetet –  Glada bonden, UTZ och Från Sverige.

Visste du att?

  • Frödinge har en fossilfri fabrik och använder sig bara av 100% förnybar energi!
  • Frödinges produkter innehåller endast ägg från frigående höns
  • För omtanke om människor och natur används endast UTZ märkt kakao
  • Frödinge ostkaka bakas i småländska Frödinge med svenska råvaror och är märkt med Från Sverige. Märkningen i sin korthet innebär att råvaran och produktionen är svensk.
  • Frödinge har ett starkt samarbete med leverantören Glada bonden för att baka med svensk mjölk och grädde.
  • Rester från fabriken blir djurfoder för att minska spillet i fabrik.
  • I Frödinge bakar vi alla tårtbottnar, kokar sylt, och gör vaniljkräm själva. Gott ska det vara!

Läs gärna mer om våra samarbeten nedan!

Vägen till fossilfritt - Frödingefrödinge tillagat och gjort i Sverigeglada bonden

100% förnybar energi i vår fabrik

De globala klimatförändringarna är ett gemensamt ansvar som engagerar oss alla, både som individer och som företag. Orkla jobbar med hållbarhet i vår dagliga verksamhet och ett av våra mål är att minska växthusgasutsläppet med 60% till 2025 och vi siktar på att bara använda oss av fossilfria energikällor till 2030.

Vår fabrik här i Frödinge använder sig av 100% förnybar energi. Detta har vi att tacka lokala samarbeten som gör det möjligt för oss att påverka de globala hållbarhetsmålen. Det är viktigt för oss att hållbarhetsarbetet vi gör har en positiv påverkan i vårt lokala samhälle.

Se vår film: Vägen till fossilfritt

 

Från Sverige

Frödinge ostkaka bakas i småländska Frödinge med svenska råvaror och är märkt med Från Sverige. Från Sverige är en ursprungsmärkning som kan användas på alla slags råvaror, livsmedel och växter som är producerade i Sverige och lever upp till kriterierna. Huvudprincipen är att råvaran och produktionen är svensk.

Från Sverige-märkningen är ett sätt för oss att ta ansvar och värna om våra svenska råvaror och bönder.

Läs mer om märkningen Från Sverige på www.fransverige.se

 

UTZ

Kakao är en viktig råvara i våra chokladprodukter. För nyheten Frödinge Chokladbollskladdkaka valde vi att samarbeta med UTZ och köper UTZ Certified kakao för att bidra till en hållbar odling av kakao. Detta är bara början, målet är att all kakao Orkla köper in ska vara 100% UTZ märkt till år 2020.

Certifierad kakao innebär att odlingen sker med hänsyn till både människor och miljö. Det ställs krav på en säker arbetsmiljö och bra arbetsvillkor, samt skydd av skog, vatten och biologisk mångfald. Odlarna granskas regelbundet av en oberoende part för att kontrollera att reglerna följs. I programmet ingår även utbildning i bättre odlingsmetoder.

Det är dokumenterat att UTZ ger barnen i kakaoodlande familjer bättre möjligheter. Tack vare UTZ-programmet, som de certifierade kakaobönderna deltar i, har de bönder som levererar kakao till UTZ större skördar per hektar och lägre utgifter. Tillsammans ger det större intäkter, vilket används för att täcka skolutgifter för barnen.

Att få fler barn att gå i skolan är en av de viktigaste åtgärderna för att minska utmaningarna med barnarbete, och det är därför mycket glädjande att se att andelen barn som går i skola ökar när bönderna blir certifierade.

Läs mer om Orklas arbete kring CSR på www.orkla.se/hallbarhet

Glada bonden

Frödinge har en historik med att köpa in råmjölk från lokala bönder. Vi startade trots allt som ett mejeri. Vi värderar svenska råvaror och vi värna om våra svenska mjölkbönder. Därför etablerades ett samarbete med leverantören Glada bonden under 2016. Vilket ger oss svensk mjölk och grädde, vilket vi glada och stolta över.

Glada bonden är en ekonomisk förening av svenska bönder som har ett gemensamt intresse –att värna om svenska mjölkbönder. Glada bonden vill lyfta priset på sin råvara för att kunna utveckla, investera och finnas väl rustade för framtiden. En glad bonde helt enkelt.